Trichinellosis

Trichinella indirect ELISA
Trichinella indirect ELISA
«LTELISA Trichinella» indirect ELISA kit for detection antibodies to Trichinella in animal serum ...